Skolene i Fet

Skolene i Fets nettside ble startet på i 2013. Siden da har den vært i konstant bruk av utallige elever, lærere og foresatte.